Browsing Category

ARTICLES

ചെറുകഥ | തിരിച്ചറിവ് | പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മന്ദമരുതി

ജയിംസും ഞാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വളരെ കൃത്യമായ സമയത്തായിരുന്നു.മിനിറ്റുകൾ വൈകിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽഇനി ഒരിക്കലും കാണുകയില്ലായിരുന്നു.സുഹൃത്തും സഹപാഠിയുമായ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ വെറുതെ ഒന്നു തോന്നി.അത് ഏതായാലും

എന്റെ നാട്ടിലെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിപ്രഭാവം – പാസ്റ്റർ കെ ടി ചാക്കോ എന്ന തങ്കച്ചൻ…

ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നുവന്ന എന്റെ നാട്ടിലെ ചില മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിപ്രഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കിവെച്ച ചില ഓർമ്മകളെ, എന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ അറിവിലും ഓർമ്മയിലും അവശേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ്..പരേതനായ

ചെറുചിന്ത | സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം | ഷൈനി ജോൺസൺ

എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവീക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളേയും മനസുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കാക്കും. സമാധാനം എന്താണ് ? . ഈ ലോകം സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിലാണ്. സിനിമയിൽ കൂടി ടെ ലീവിഷനിൽ കൂടി മയക്ക് ലഹരി

വചനധ്യാന പരമ്പര | “എസ്ഥേറിന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു”

ഓരോ അദ്ധ്യായം - ഓരോ സന്ദേശം" എന്ന വചനധ്യാന പരമ്പരയുടെ നാനൂറ്റിമുപ്പത്തിമൂന്നാം (433) സന്ദേശത്തിലേക്കു സ്വാഗതം! എസ്ഥേർ 7:3: "അതിന്നു എസ്ഥേർരാജ്ഞി: രാജാവേ, എന്നോടു കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു എന്റെ

വചനധ്യാന പരമ്പര | “മൊർദ്ദെഖായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു”

എസ്ഥേർ 6:13: "തനിക്കു സംഭവിച്ചതൊക്കെയും ഹാമാൻ ഭാര്യയായ സേരെശിനോടും തന്റെ സകല സ്നേഹിതന്മാരോടും വിവരിച്ചുപറഞ്ഞു. അവന്റെ വിദ്വാന്മാരും അവന്റെ ഭാര്യ സേരെശും അവനോടു: മൊർദ്ദെഖായിയുടെ മുമ്പിൽ നീ വീഴുവാൻ തുടങ്ങി; അവൻ യെഹൂദ്യവംശക്കാരനാകുന്നു എങ്കിൽ

വചനധ്യാന പരമ്പര | “എസ്ഥേറിന്റെ വിരുന്നും ഹാമാന്റെ കഴുമരവും”

എസ്ഥേർ 5:13: "എങ്കിലും യെഹൂദനായ മൊർദ്ദെഖായി രാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നതു കാണുന്നേടത്തോളം ഇതൊന്നുംകൊണ്ടു എനിക്കു ഒരു തൃപ്തിയും ഇല്ല എന്നും ഹാമാൻ പറഞ്ഞു". എസ്ഥേർ രാജ്ഞി രാജധാനിയിൽ സിംഹാസനത്തിനു മുമ്പിൽ (5:1-3), രാജാവും ഹാമാനും എസ്ഥേർ

വചനധ്യാന പരമ്പര | “എസ്ഥേർ രാജ്ഞിയുടെ ഉപവാസ പ്രഖ്യാപനം”

എസ്ഥേർ 4:16 b: "ഞാനും എന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളും അങ്ങനെ തന്നേ ഉപവസിക്കും; പിന്നെ ഞാൻ നിയമപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും; ഞാൻ നശിക്കുന്നു എങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ". രാജകല്പനയുടെ പരസ്യപ്പെടുത്തലിൽ മൊർദ്ദെഖായിയുടെ വിലാപം (4:1-3),

വചനധ്യാന പരമ്പര | “രാജാവിൻറെ വിരുന്നും രാജ്ഞിയുടെ സ്ഥാനഭ്രംശവും”

എസ്ഥേർ 1:22: "ഏതു പുരുഷനും തന്റെ വീട്ടിൽ കർത്തവ്യം നടത്തുകയും സ്വഭാഷ സംസാരിക്കയും വേണമെന്നു രാജാവു തന്റെ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതതു സംസ്ഥാനത്തേക്കു അതതിന്റെ അക്ഷരത്തിലും അതതു ജാതിക്കു അവരവരുടെ ഭാഷയിലും എഴുത്തു അയച്ചു". അഹശ്വേരോശ്‌

വചനധ്യാന പരമ്പര | “മതിലിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ”

നെഹമ്യാവ് 12:30: "പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും തങ്ങളെത്തന്നേ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടു ജനത്തെയും വാതിലുകളെയും മതിലിനെയും ശുദ്ധീകരിച്ചു".സെരുബ്ബാബേലിനും യേശുവയ്ക്കും ഒപ്പം വന്ന ലേവ്യരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ (12:1-26) മതിലിന്റെ

വചനധ്യാന പരമ്പര | “വിശുദ്ധ നഗരത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത”

നെഹമ്യാവ് 11:2: " എന്നാൽ യെരൂശലേമിൽ പാർപ്പാൻ സ്വമേധയാ സമ്മതിച്ച എല്ലാവരെയും ജനം അനുഗ്രഹിച്ചു". വിശുദ്ധ നഗരമായ യെരുശലേമിൽ പാർത്ത യഹൂദർ (11:1 -6) ബെന്യാമീന്യർ (11:7-9) പുരോഹിതന്മാർ (11:10-14), ലേവ്യർ (11:15-18) വാതിൽക്കാവൽക്കാർ (11:19-20)