പ്രാർത്ഥനക്കായി : ഐ പി സി തേക്കടി സെന്റർ പാസ്റ്റർ ജോൺ പി ചെല്ലപ്പൻ ആശുപത്രിയിൽ

0 1,990

ഐ പി സി തേക്കടി സെന്റർ പാസ്റ്റർ ജോൺ പി ചെല്ലപ്പൻ ശാരിരിക അസ്വസ്തതയാൽ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക

80%
Awesome
  • Design

ShalomBeats Radio - 24/7 - Multilingual Christian Radio

You might also like
Comments
Loading...