ആശുപത്രിയിലെ ലഘുലേഖ | സുനിൽ . എം പി , റാന്നി

0 1,123

ഈ അടുത്ത കാലത്തു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അടുപത്രിയിലെ ലഘുലേഖയും വിവാദവും . എന്തുകൊണ്ട് ലഘുലേഖയെ ഇത്ര ഭയപ്പെടണം ? എന്താണ് ലഘുലേഖ പറയുന്ന വിഷയം ??

  ക്രൈസ്തവർ ആശുപത്രികളിലും  പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും  വിതരണം ചെയുന്ന ലഘുലേഖയിലെ വിഷയം സുവിശേഷമാണ് . ലോകത്തു ആക്രമണങ്ങളും , അനീതിയും , വഞ്ചനയും കുലപാതകങ്ങളും കണ്ണിനുമുൻപിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ , അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ , സുവിശേഷകന്മാർ സ്വന്ത ശരീരംപോലും നോക്കാതെ ആശുപത്രികൾതോറും കയറിയിറങ്ങി സുവിശേഷപ്രതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഏക ആഗ്രഹം ജനം സുവിശേഷം അറിയണം . സുവുശേഷത്തിലൂടെ യേശുവിനെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് . 

എന്താണ് സുവിശേഷം ?

2 തിമോഥെയൊസ്‌ 2 : 8 പറയുന്നു , “ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു , തന്റെ വേര്പാടിന് കാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ മുൻപിലൂടെ മരണത്തെ തോൽപിച്ചു ഉയർത്തെഴുനേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊൾവീൻ , അതാകുന്നു സുവിശേഷം ” മനുഷ്യർ പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാപത്തിൽനിന്നും മാനവജാതിയെ സ്വന്ത രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത രക്ഷകനായ യേശുവാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വിഷയം .

      " രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം സഭയുടെ  വിത്താണ് " എന്നാണ് തെർത്തുല്യൻ എന്ന സഭാപിതാവ് പറഞ്ഞത് . സുവിശേഷപ്രതിയായ ലഘുലേഖ കൊടുത്തു എന്ന പേരിൽ ആക്രമണം നടന്നത് ഇന്നുമുതലല്ല , നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണീ പരിപാടി . കേവലം നൂറ്റിയിരുപതുപേരിൽ തുടങ്ങിയ ദൈവ സഭയുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയതിന്റെ പ്രധാനകാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതവും ഇതുപോലുള്ള സുവിശേഷവേലക്കാരോടുള്ള ആക്രമണവും മാത്രമാണ് . ആക്രമണങ്ങൾ ഈ വളർച്ചയെ തളർത്തില്ല , കാരണം സുവിശേഷത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പിന്നിൽ രക്ഷകനായ യേശുവാണ് . 

സ്നേഹിതാ.. പ്രതികരിക്കാൻ ശക്തിയില്ലെന്നു കരുതി ആക്രമണം തുടർന്നാൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുള ഒടിയില്ല , കാരണം .. നിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരവും നിത്യമോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള സത്യവുമാണ് സുവിശേഷം . മോഷം പ്രാപിക്കാൻ , നിത്യത അനുഭവിക്കാൻ മരണാനന്തരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുവാൻ .. നിന്റെ പാപങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ ഏറ്റുപറ , നിന്റെ സമുദായം , സ്റ്റാറ്റസ് , കഴിവ് , അറിവ് ഇവയൊന്നും രക്ഷിക്കില്ല , ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ ഏറ്റുപറ , ദൈവം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും .

രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും പീഡനത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെ മുൻപിൽ വീണ്ടും സുവിശേഷപ്രതിയായ ലഘുലേഖ കരങ്ങളിൽ വരുന്നതിന്റെ കാരണം രക്ഷകനായ യേശുവാണ് , പാപങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ച യേശുവാണ് , ആ യേശുവിനു ജീവിതം സമർപ്പിക്കാം .

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!