അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനക്ക്

0 1,016

മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ പെന്തെക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ച് സഭാ ശ്രുശൂഷകൻ പാസ്റ്റർ സെസിൽ ചീരൻ കോവിഡും ന്യുമോണിയും ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഹോസ്പിറ്റിലിൽ ആയിരിക്കുന്നു. പ്രിയ കർത്തൃദാസന്റെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശേഷാൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണമേ.

You might also like
Comments
Loading...