ജോബ് ബി.ജോൺ(18)നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

0 2,375

വിലങ്ങറ: വടവോട്ടു വീട്ടിൽ ജോണിക്കുട്ടി ബേബിയുടെ മകനും അടൂർമുക്ക് ഐ.പി.സി രഹബോത്ത്‌ സഭാംഗവുമായ ജോബ് ബി.ജോൺ(18) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. വെളിയം . റ്റി.വി.റ്റി.എം. എച്ച്.എസ്.എസ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.

മാതാവ്:എൽസി.

സഹോദരൻ: പാസ്റ്റർ ജെറി ജോൺ,

സഹോദരി: ജൂലി ജോൺ. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!