പാസ്റ്റർ പ്രിൻസ് തോമസിന്റെ സഹോദരി പ്രിയ ബിജു (48) കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

0 5,430

റാന്നി: – ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെൻറ്റർ പാസ്റ്റർ പ്രിൻസ് തോമസിന്റെ സഹോദരി പ്രിയ ബിജു (48) കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.സംസ്കാരം പിന്നീട്.

ഭർത്താവ് :- ബിജു ജോസഫ് മക്കൾ:പ്രൈസി,മിൻക. മരുമകൻ : ജോബി

ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!