കൊച്ചി മെട്രോയിൽ സൗജന്യ യാത്ര

0 892

ഇതുവരെ മെട്രോയിൽ കയറാത്തവർക്കും സ്ഥിരമായി മെട്രോയെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഒന്നാം വാർഷികവേളയിൽ മനംനിറയെ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം. ഇന്ന് (ജൂൺ 19)
നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായി കൊച്ചി മെട്രോ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ShalomBeats Radio - 24/7 - Multilingual Christian Radio

You might also like
Comments
Loading...