മലയാളി സമൂഹത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി സിസ്റ്റർ. സൂസി യാത്രയായി

0 1,437

സൗദി : കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസങ്ങളായി  ഉറുമ്പിന്റെ വിഷ ആക്രമണത്താൽ റിയാദിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ആയിരുന്ന സിസ്റ്റർ.സൂസി നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. പുലർച്ചെ 4:45നു ആയിരുന്നു മരണം.  ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...