ബിഹാറിലെ ആദ്യകാല സുവിശേഷകനായിരുന്ന പാസ്റ്റർ കെ.ടി. ഈപ്പന്റെ സഹധർമ്മിണി ചിന്നമ്മ ഈപ്പൻ (78) നിത്യതയിൽ

0 227

 പാട്ന: ബിഹാറിലെ ആദ്യകാല സുവിശേഷകനായിരുന്ന കവുംങ്ങും പ്രയാർ , കണ്ണേത്ത് പരേതനായ പാസ്റ്റർ കെ.ടി. ഈപ്പന്റെ സഹധർമ്മിണി ചിന്നമ്മ ഈപ്പൻ (78) ജൂൺ 28 ന് പാട്നയിലെ ഹൗസ് ഓഫ് പ്രയർ ചർച്ച് സെന്ററിൽ വച്ച്‌ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 57 വർഷങ്ങൾ ബിഹാറിൽ കർത്താവിന്റെ  വേലയിൽ ആയിരുന്നു.

ബിഹാറിലെ സുവിശേഷ മുന്നേറ്റത്തിനും സഭാ വളർച്ചയ്ക്കും ഈ കുടുംബം ഏറെ പ്രയത്നിച്ചു.
മക്കൾ : കെന്നത്ത് ഈപ്പൻ തോമസ്, സാം ഈപ്പൻ തോമസ്, മേഴ്സി എന്നിവർ മക്കളാണ്. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

- Advertisement -

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!