ബ്രദർ ഡോൺ പി ജോൺ (48) കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

0 565

അബുദാബി : ബെഥേൽ അസ്സെംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് അബുദാബി സഭയുടെ അംഗവും താഴേതിൽ വീട്ടിൽ ബ്രദർ ഡോൺ പി ജോൺ (48) നാട്ടിൽ വച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.ഭാര്യ സുജ ഡോൺ, മക്കൾ ഡേവിഡ് ഡോൺ, ഡാനി ഡോൺ, ഡെറി ഡോൺ.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...