മണ്ണത്തൂർ കൺവൻഷന് അനുഗ്രഹ സമാപ്തി

0 722

ഐപിസി മണ്ണത്തൂർ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 18-ാം തീയതി ഐപിസി പാമ്പാക്കുട സെന്റർവൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ എ. വി ജോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത മണ്ണത്തൂർ കൺവൻഷൻ വളരെ അനുഗ്രഹമായി മണ്ണത്തൂർ സൗത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്ത പന്തലിൽ നടക്കുവാൻ ഇടയായി.പാസ്റ്റർമാരായ Pr.അനീഷ് കാവാലം, പാസ്റ്റർ ഫെയ്ത്ത് ബ്ലസൺ,പാസ്റ്റർ കെ. എ എബ്രഹാം എന്നിവർ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചു.സയോൺ മെലഡി ഗാനശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.പ്രതികൂലമായിരുന്ന കാലാവസ്ഥയെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അനുകൂലമാക്കി. കടന്നു വന്നു സംബന്ധിക്കുകയും, പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ കൺവെൻഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുന്നു.

ShalomBeats Radio - 24/7 - Multilingual Christian Radio

You might also like
Comments
Loading...