പാസ്റ്റർ അനിയൻ ടി. ടി ,വാഹന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രിയിൽ

0 1,712

മസ്കറ്റ് : സീബ് ചർച്ച്‌ ഓഫ് ഗോഡ്  മസ്കറ്റ്  ശുശ്രുഷകൻ പാസ്റ്റർ അനിയൻ ടി. ടി ,വാഹന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗുരുതര അവസ്ഥയിൽ തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ദയവായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...