പാസ്റ്റർ റ്റി റ്റി ഏബ്രഹാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

0 491

കൊച്ചി : ന്യൂ ഇന്ത്യാ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനും എറണാകുളം റീജിണൽ പാസ്റ്ററുമായ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ റ്റി.റ്റി ഏബ്രഹാം ലങ്‌സ് ക്യാൻസറിനാൽ ഭാരപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലായിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അത്യാസന്ന നിലയിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ഐ. സി. യു വിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ദൈവദാസൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിടുതലിനായി പ്രിയ ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിക്കുന്നു.

You might also like
Comments
Loading...