പാസ്റ്റർ ജോൺസൻ കണ്ണൂരിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ബെന്നിച്ചൻ വര്ഗീസ് (45 ) വാഹന അപകടത്തിൽ നിത്യതയിൽ

0 2,360

ഇടുക്കി പെരിഞാംകുഴിയിൽ ബെന്നിച്ചൻ വര്ഗീസ് (45 ) കുവൈറ്റ് അഹമ്മദി കെ ഓ സി റിഗിൽ ജോലി സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ വാഹന അപകടത്തിൽ നിത്യതയിൽ് ചേർക്കപ്പെട്ടു. ട്രക്കും പിക് അപ്പും കൂട്ടി ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്‌ . ചർച്ച്‌ ഓഫ്‌ ഗോഡ്‌ അഹ്മദി സഭാംഗം ആയിരുന്നു പരേതൻ. മ്യതശരീരം സബാ മോർച്ചറിയിൽ ആണ്‌., മറ്റ്‌ നിയമനടപടികൾക്കു ശേഷം മൃത ശരീരം നാട്ടിലേയ്ക്ക്‌ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് അറിയുന്നു .പാസ്റ്റർ ജോൺസൻ കണ്ണൂരിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവാണ് ബെന്നിച്ചൻ വര്ഗീസ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറകാലെ

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...