പ്രാർത്ഥന സംഗമം 2022

0 545

റിപ്പോർട്ട് : സുനിൽ മങ്ങാട്ട്

ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റ 2022 ലെ പ്രഥമ പ്രാർത്ഥന സംഗമം 2022 ജനുവരി 06 (ആറാം ) തീയതി കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ ഏ. ജി. സഭ ഹാളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണിവരെ നടത്തപ്പെടുന്നു.

Download ShalomBeats Radio 

Android App  | IOS App 

ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡീസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റ സെക്രെട്ടറി സിസ്റ്റർ. ബ്ലെസി ബിജു തൃശൂർ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റ സ്ത്രീ ശബ്ദം സിസ്റ്റർ. ഷീല ദാസ് കീഴൂർ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയുന്നു.

ജനുവരി 5 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചെറുവത്തൂരിന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരസ്യ യോഗങ്ങളും നടത്തപ്പെടുന്നു. സി. എൽ. എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയപ്രദമാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ. അജിത അനു അറിയിച്ചു.

A Poetic Devotional Journal

You might also like
Comments
Loading...