ഫൈസർ കോവിഡ് വാക്‌സിനു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക അനുമതി

0 1,204

ജനീവ: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനായി കോമിർനാറ്റി കോവിഡ് -19 എംആർഎൻഎ വാക്സിൻ ഇന്നലെ ലിസ്റ്റുചെയ്തു. ഒരു വർഷം മുമ്പ് കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്ന് അടിയന്തിര മൂല്യനിർണ്ണയം സ്വീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഫൈസർ/ ബയോ എൻടെക് വാക്സിൻ ആണിത്.

Download ShalomBeats Radio 

Android App  | IOS App 

ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അടിയന്തിര ഉപയോഗ ലിസ്റ്റിംഗ് (ഇയുഎൽ) വാക്സിൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സ്വന്തം റെഗുലേറ്ററി അംഗീകാര പ്രക്രിയകൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാക്സിൻ വാങ്ങാൻ ഇത് യുനിസെഫിനെയും പാൻ-അമേരിക്കൻ ആരോഗ്യ സംഘടനയെയും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

“കോവിഡ്-19 വാക്‌സിനുകളിലേക്കുള്ള ആഗോള പ്രവേശനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള വളരെ നല്ല നടപടിയാണിത്. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ജനസംഖ്യയുടെ മുൻ‌ഗണനാ ആവശ്യങ്ങൾ‌ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മതിയായ വാക്സിൻ‌ വിതരണം നേടുന്നതിന്‌ ഇതിലും വലിയ ആഗോള പരിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയാൻ‌ ഞാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു”, ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. മരിയൻ‌ജെല സിമോ പറഞ്ഞു. “ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളും സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയും എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റ് വാക്സിനുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു”, അവർ തുടർന്നു.

You might also like
Comments
Loading...