എക്സൽ വിഎസിന്റെ 2018ലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്

0 1,955

എക്സൽ വിഎസിന്റെ 2018ലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് തിരുവല്ലയിൽ നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ xl വിബിഎസ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം.
തീയതി ഫെബ്രുവരി 16 , 17  സ്ഥലം  തിരുവല്ല ശാന്തി നിലയം.
രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 500 രൂപ
മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  : +91 9496325026.

ShalomBeats Radio - 24/7 - Multilingual Christian Radio

You might also like
Comments
Loading...