17- മത് എം.പി.എ യൂ കെ നാഷണൽ കോൺഫ്രൻസ് മാറ്റിവച്ചു

0 352

യൂ.കെ : യു.കെയിലെ മലയാളി പെന്തക്കോസ്തു സഭകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 17-മത് എം.പി.എ യൂ കെ നാഷണൽ കോൺഫ്രൻസ് (എം.പി.എ യൂ കെ ) ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സ്ഥിതിയനുസരിച്ച് മാറ്റിവച്ചു.

ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ 12 വരെ ബെൽഫാസ്റ്റിലെ ആൻട്രിം ഫോറത്തിൽ വച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന മീറ്റിംഗാണ് കോവിഡ് 19 വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവച്ചത്. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!