പാസ്റ്റർ ഡോ. കെ.വി. ജോൺസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക

0 1,058

ബാം​ഗ്ലൂർ: ശീലോഹാം മിഷൻ & മിനിസ്ട്രിസ് പ്രസിഡൻ്റും കെ.യു.പി.എഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ പാസ്റ്റർ ഡോ. കെ.വി. ജോൺസൺൻ ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചു അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയായിലായിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണ്ണ വിടുതലിനായി ദൈവ ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു

A Poetic Devotional Journal

You might also like
Comments
Loading...