അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനക്ക്

0 1,949

ബെംഗളൂരു : സുവിശേഷകൻ  ചന്ദൻ എസ് ഗിരി, 37 വയസ്, ബാംഗ്ലൂർ, കാൻസർ രോഗബാധിതനായി വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു. ബാഗ്‌ളൂർ ബാപ്പിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞതിനാൽ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി അറിയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശക്തമായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ചന്ദൻ തിരുവല്ല ജിഎഫ്എ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് തന്റെ പഠനത്തിനുശേഷം ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി. എന്നാൽ വളരെ താമസിച്ച് രോഗത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞതിനാൽ കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായത്. ഇനിയും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ആശുപത്രി റിപ്പോർട്ട്. ദയവായി അദ്ദേഹത്തെയും ഭാര്യയേയും കുഞ്ഞിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും.

You might also like
Comments
Loading...