അത്യാവശ്യ പ്രാർത്ഥനക്കായി : ഐ പി സി കർണ്ണാടക & ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ടി ഡി തോമസ് ഡെങ്കിപ്പനിയാൽ ആയിരിക്കുന്നു

0 1,919

ബെംഗളൂരു : ഐ പി സി കർണ്ണാടക & ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ടി ഡി തോമസ് ഡെങ്കിപ്പനിയാൽ ആയിരിക്കുന്നു. രാവിലത്തെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചൂ ഡെങ്കി പോസിറ്റീവും ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്‌ലറ്റ് കൗണ്ട് 90000 ആയി കുറയുകയും ചെയ്തു.

ദൈവ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു

ShalomBeats Radio - 24/7 - Multilingual Christian Radio

You might also like
Comments
Loading...