പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ജോസഫ് നിത്യതയിൽ.

0 246

പെന്തകൊസ്തൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ജോസഫ് അല്പം മുൻപ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ചില ആഴ്ചകളായി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തെങ്ങണയിൽ താമസിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ

Download ShalomBeats Radio 

Android App  | IOS App 

A Poetic Devotional Journal

You might also like
Comments
Loading...