പി.വി മാത്യു(90) (കൈപ്പട്ടൂർ കുഞ്ഞ്കുട്ടിച്ചാൻ) നിത്യതയിൽ

0 970

അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആദ്യകാല വിശ്വാസിയും അലിമുക്ക് എ.ജി സഭാംഗവുമായ പി.വി മാത്യു(90) (കൈപ്പട്ടൂർ കുഞ്ഞ്കുട്ടിച്ചാൻ)  നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു, സംസ്കാരം പിന്നീട് , ദു:ഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക

 

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...