പാസ്റ്റർ എച്ച്.അഗസ്റ്റിൻ കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു

0 256

തിരുവനന്തപുരം: ഐ.പി.സി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ മെമ്പറും ആറ്റിങ്ങൽ സെൻ്റർ മിനിസ്റ്ററും തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ എച്ച്.അഗസ്റ്റിൻ കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ പിന്നീട്.

ദുഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുബാംഗങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!