കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു

0 761

കോട്ടയം : ആദ്യകാല കൊടുങ്ങൂർ യു പി സി ചർച്ച് മെമ്പർ ചീനിയിൽ റാഹേൽ (102)കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് യു.പി.സി ചർച്ച് ഉള്ളായം സെമിത്തേരിൽ

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...