പാസ്റ്റർ ഇ ലോറൻസ് (52) കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

0 666

തിരുവന്തപുരം : അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് പേയാട് സഭാ ശ്രുശൂഷകൻ കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഇ ലോറൻസ് (52 വയസ്സ്) ഇന്ന് ഡിസംബർ 24 ചൊവ്വാഴ്ച്ച കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇരിമ്പിൽ, നെട്ടയം, അമ്പലത്തിൻകാല, വെട്ടുകാട്, നെടുമങ്ങാട് സഭാ ശ്രുശൂഷകനായി മുൻപ് സേവനമനുഷ്ടിച്ചുണ്ട്.

സംസ്കാര ശ്രുശൂഷ പിന്നീട്. ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിനായി ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ഭാര്യ : ഷീന. മക്കൾ : ഡാനി എസ് ലോറൻസ്, ഡോണ എസ് ലോറൻസ്.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!