പി.പി.ദാനിയേൽ(86) കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു

0 678

ന്യൂ ഇന്ത്യാ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, നോർത്ത് സെന്റർ പാസ്റ്റർ, സാബു പി ഡാനിയേലിന്റെ പിതാവ് മീൻതലക്കര പാറക്കാമണ്ണിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പി.പി.ദാനിയേൽ കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു.
സംസ്കാര ശുശ്രുഷ ശനിയാഴ്ച്ച ഒരു മണിക്ക്

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...