ഫെയ്ത് ലീഡേഴ്‌സ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജനറൽ പ്രസിഡന്റ പാസ്റ്റർ ദാനിയേൽ വി മാത്യു കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

0 571

തിരുവല്ല: ഫെയ്ത് ലീഡേഴ്‌സ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജനറൽ പ്രസിഡന്റ പാസ്റ്റർ ദാനിയേൽ വി മാത്യു

ഇന്ന് രാവിലെ (22-06-2019) ഒരു മണിക്ക് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു . സംസ്‍കാരം പിന്നീട്

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!