എ.ജി സെക്ഷൻ മാസയോഗം കാരാഴ്മ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു

0 555

അസ്സെംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച്, മാവേലിക്കര സെക്ഷന്റെ ജൂൺ മാസത്തിലെ കുടുംബയോഗം കഴിഞ്ഞ 9 ആം തീയതി 10മണിക്ക് കാരാഴ്മ എ.ജി ചർച്ചിൽ വെച്ച് പ്രെസ്ബിറ്റർ പാസ്റ്റർ വി.വൈ.ജോസൂട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷയതയിൽ നടത്തപ്പെട്ടു .പാസ്റ്റർ ലാസർ.വി.മാത്യു  മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കാരാഴ്മ എ.ജി. സഭ ശുശ്രുശകൻ പാസ്റ്റർ കെ.എ.ആൻഡ്രൂസ് ആരാധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!