അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് മൂവാറ്റുപുഴ സെഷൻ കൂട്ടായ്മാ യോഗം.

0 1,196

മൂവാറ്റുപുഴ: എ.ജി മൂവാറ്റുപുഴ സെക്ഷൻ കൂട്ടായ്യാ യോഗം കൂത്താട്ടുകുളം, ഇടയാർ എ. ജി. സഭക ളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസം 10- ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഇടയാർ എ.ജി ഹാളിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...