ക്രൈസ്തവ സംഗീതജ്ഞൻ ജോസ് പൂമലയുടെ മകൾ ബ്യൂല പോൾസണ് ഉന്നത വിജയം

0 1,182

തൃശൂർ : ക്രൈസ്തവ സംഗീതജ്ഞൻ ജോസ് പൂമലയുടെ മകൾ ബ്യൂല പോൾസൺ
പൂമല ഹൈ സ്കൂളിൽനിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. പൂമാല ഐ പി സി സഭാ വിശ്വാസിയാണ്.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...