പാസ്റ്റർ ലാസർ വി മാത്യുവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക

0 4,570

ഈ കാലയളവിൽ ദൈവിക കരങ്ങളിൽ കർത്താവു ശക്തമായി തന്റെ ശ്രുശൂഷക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ലാസർ വി മാത്യു ഡിസംബർ 3 ന് ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിക്ക്‌ വേണ്ടി നവംബർ 30 ന് എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റിലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നു. പ്രിയ കർത്തൃദാസന്റെ സർജറിയുടെ വിജയത്തിനായും ആരോഗ്യം പരിപൂർണമായും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കളും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ShalomBeats Radio - 24/7 - Multilingual Christian Radio

You might also like
Comments
Loading...