7 ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും ഉണർവ്വ് യോഗവും

0 1,174

2018 സെപ്റ്റംബർ 17 തിങ്കൾ മുതൽ 23 ഞായർ വരെ 7 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും ഉണർവ്വ് യോഗങ്ങളും ഫസ്റ്റ് എ.ജി.ചർച്ച്, ഇളമ്പൽ, കോട്ടവട്ടത്തു വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രുഷിക്കുന്നു

കടന്ന് വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക

Download ShalomBeats Radio 

Android App  | IOS App 

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...