തിമൊഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഒലിവ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയും സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന കോവിഡ്കാല കൗൺസിലിംഗ് ജൂൺ 12 ന്

0 454

തിരുവല്ല: തിമൊഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഒലിവ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയും സംയുക്തമായി കൗമാരപ്രായക്കാർക്കായി ഒരുക്കുന്ന സൗജന്യ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ ജൂൺ 12-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച പകൽ 10.00 മണി മുതൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. “മഹാമാരിക്കാലത്തെ കൗമാര പ്രശ്നങ്ങൾ” എന്നതിനെപ്പറ്റി ബ്ര. സുബീഷ് ജോൺസൻ ക്ലാസ്സകൾ നയിക്കുന്നതാണ്.
സൂം ID: 8411 081 1152
പാസ്‌കോഡ്: 2021

സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ലിങ്ക്: https://forms.gle/P8oNfre4KzxSMZpS6

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
+91 96562 17909.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...