പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോൺ ഇന്ന് ദൈവ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു

0 1,376

കർണ്ണാടക :  മംഗലാപുരം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് വർഷിപ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന 21 ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് വൈ പി ഇ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോൺ ഇന്ന്  ദൈവ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ സനൽ ജോസഫ് മംഗലാപുരം : +91 8660249957 , +91 9535092198

80%
Awesome
  • Design

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...