അധ്യാപകരെ ആവശ്യം ഉണ്ട്

0 685

അധ്യാപകരെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.
ബീഹാറിൽ മലയാളി മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലെക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ്, കണക്ക് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അധ്യാപകരെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.
പ്രവർത്തിപരിചയവും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ഉള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം..
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ബന്ധപ്പെടുക..

+91 9431074112
(c.o punnoose)

+91 8051321199
(manish)

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!