കാർമേൽ ഐപിസി അബുദാബിയുടെ എട്ടാമത് വാർഷിക കൺവൻഷനു ഉജ്വല തുടക്കം

0 676

അബുദാബി: മുസഫ ബ്രെത്റൻ ചർച്ചിൽ F1 ഹാളിൽ നടത്തപ്പെട്ട BLESS ABUDHABI 2018 കാർമേൽ ഐപിസി യുടെ സീനിയർ പാസ്റ്ററും ആപ്‌കോൺ പ്രെസിടെന്റും ആയ പാസ്റ്റർ എം എം തോമസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരംഭിച്ച മീറ്റിംഗിൽ വേദാദ്ധ്യാപകനും ഗ്രന്ഥകാരനും സുവിശേഷ പ്രഭാഷകനും ആയ പാസ്റ്റർ തോമസ് മാമൻ, കോട്ടയം ദൈവസൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ പ്രാധാന്യവും ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കേണം എന്നും ജനത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഉത്‌ബോധിപ്പിച്ചു

ഇന്ന് (24 മാർച്ച് ) കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണത്തെ ആഴമായി ആനുകാലിക രാക്ഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെയും ശാസ്ത്രിയ വെളുപ്പെടുത്തലുകളെയും ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു.കാർമേൽ വോയിസ് ആരാധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു

ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലേക്കും ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Advertisement

You might also like
Comments
Loading...
error: Content is protected !!