ദി പെന്തെക്കൊസ്ത് മിഷൻ സഭയുടെ 14 മത് ചീഫ് പാസ്റ്ററായി പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം മാത്യു ചുമതലയേറ്റു

0 1,203

ചെന്നൈ: ദി പെന്തെക്കൊസ്ത് മിഷൻ സഭയുടെ 14 മത് ചീഫ് പാസ്റ്ററായി പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം മാത്യു ചുമതലയേറ്റു. ചീഫ് പാസ്റ്ററായിരുന്ന പാസ്റ്റർ എൻ സ്റ്റീഫൻ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നിയമനം .ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്ററായി പാസ്റ്റർ എം.റ്റി.തോമസ്, അസിസ്റ്റൻറ് ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്ററായി പാസ്റ്റർ ജി. ജയം എന്നിവരെ നിയമിച്ചു.

A Poetic Devotional Journal

You might also like
Comments
Loading...