ശാലോം ധ്വനി ഒരുക്കുന്ന ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുവാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം.

0 2,216

ശാലോം ധ്വനി ഒരുക്കുന്ന ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുവാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുൻപ്‌ ആരംഭിച്ച ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരം നവംബർ 20 ന് അവസാനിക്കും.

നിങ്ങളുടെ രചനകൾ 2018 നവംബർ 20 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ അയകേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ലഭിക്കുന്ന രചനകൾ സ്വീകരിക്കുനതല്ല.
ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ആയി നടക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രചനകൾ ശാലോംധ്വനി ഓണ്ലൈൻ പത്രത്തിലും pdf പത്രത്തിലും പ്രെസിദ്ധികരിക്കുന്നതിനു പുറമെ ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങളും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

Download ShalomBeats Radio 

Android App  | IOS App 

ഉപന്യാസ വിഷയം:

പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹവും, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും

Pentecostal community and social responsibilities

നിയമാവലികൾ ഇവ:

1) 15 വയസോ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്കോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

2 ) ഉപന്യാസം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി 2018 നവംബർ 20. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി.

3) പാസ്റ്റർമാർ, ഇവാഞ്ചലിസ്റ് എന്നിവർ മത്സരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

4) വാക്കുകളുടെ എണ്ണം 1300 ( കുറഞ്ഞത് )- 1500 ( കൂടുതൽ ).

5) ഇംഗ്ലീഷിലോ , മലയാളത്തിലോ ഉപന്യാസം എഴുതാവുന്നതാണു.

6) ഇംഗ്ലീഷിനും, മലയാളത്തിനും പ്രത്യേകം സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

7) താഴെ കാണുന്ന മെയിൽ ഐഡിയിൽ , പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലോ , വെള്ള പേപ്പറിൽ വൃത്തിയായ കൈപ്പടയിൽ എഴുതി സ്കാൻ ചെയ്തോ അയക്കാവുന്നതാണ്.

8) സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ ശാലോം ധ്വനി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

9) ശാലോം ധ്വനി പ്രവർത്തകർ മത്സരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല

10 ) ജഡ്‌ജസ് പാനൽ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി  “ശാലോം ധ്വനി”

http://facebook.com/shalomdhwani   ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക

A Poetic Devotional Journal

You might also like
Comments
Loading...